Wat zijn Magic truffels ?

Magic truffles zijn eigenlijk geen truffels maar sclerotia (hard mycelium/ biomassa) van psychedelische paddestoelen soorten. Ze zien meestal uit als kleine stenen of noten. Het is een overlevingsmechanisme van het paddestoelenmycelium. Een verse Magic truffel bevat ongeveer 30% droge stof, tegen ongeveer 8% droge stof in het mycelium/ de paddestoel zelf. Hierdoor is het mycelium in truffel-vorm veel beter bestand tegen extremere weersomstandigheden. In de natuur groeien magic truffels onder de grond. Wanneer koude of droge perioden aanbreken kan het paddestoelenmycelium ondergronds overleven in deze truffel-vorm.

Bij de naam truffels denken de meeste mensen aan de bekende kostbare culinaire truffels. De soorten die deze truffels produceren stoppen hun sporen (paddestoelen zaadjes) IN de truffel zelf en produceren geen paddestoelen. Wanneer de truffels door dieren worden uitgegraven en opgegeten gaan de sporen met de ontlasting mee naar buiten waar ze kunnen kiemen en uitgroeien tot nieuw mycelium. De culinaire truffels behoren alle tot de mycorrhiza soorten, wat betekend dat ze altijd in symbiose met een plant leven. De meeste zijn zeer gespecialiseerd wat betreft omgeving, boomsoort en grondsamenstelling. De paddestoelensoorten waartoe de Magic truffels behoren zijn saprofieten, wat betekend dat ze voornamelijk groeien op dood organisch materiaal.

De werkzame stoffen

De werkzame stoffen in Magic truffels zijn exact dezelfde als die in magic mushrooms. Net als in de paddestoelen zelf gaat het per soort om verschillende verhoudingen van een of meer van de volgende werkzame stoffen; psilocybine, psilocine, baeocystine en norbaeocystine. Het ‘karakter’ van de uitwerking van de verschillende soorten wordt bepaald door de aanwezigheid van, en verhouding van deze stoffen.

Een vergelijk in analyse van de werkzame stoffen in droge magic mushrooms.

• Psilocybe cubensis
Totaal 1,25 % werkzame stof waarvan psilocybine 0,6% / psilocine 0,6% / baeocystine 0,3%
• Psilocybe semilanceata (Kaalkopje/Liberty cap)
Totaal 1,5 % werkzame stof waarvan psilocybine 1% / psilocine 0,2% / baeocystine 0,4%
• Psilocybe azurescens
Totaal 2,5 % werkzame stof waarvan psilocybine 1,8% / psilocine 0,4% / baeocystine 0,35%

De gekweekte varianten van de Panaeolus cyanescens/tropicalis (Hawaiaanse) kunnen zelfs nog sterker zijn dan de Psilocybe azurescens ! De Psilocybe tampanensis kan tot wel 2x zo sterk zijn dan de Psilocybe mexicana. De Psilocybe atlantis zit tussen beide in.

Verschillende soorten magic truffels

Vanaf 2009 zijn aantal magic truffel kwekers/ groothandels gaan werken aan nieuwe stains uit de reeds bestaande 3 – 4 soorten. In feite zijn geen van alle echt nieuwe soorten. Ze hebben er een aantal spannende namen voor bedacht en presenteren ze als nieuwe wetenschappelijke soorten. Een paar voorbeelden: Psilocybe Hollandia, Psilocybe Dragon, Psilocybe Utopia.. Het gaat hier dus om marketing namen en niet om wetenschappelijke namen. We hebben een aantal van deze ‘soorten’ gecloond en ze door ze terug te brengen in kweek herleid tot hun eigenlijke soort. Alle info hierover vind je op: https://www.cyber-shrooms.com/growing/cloning-truffles-freshbox/

Geschiedenis Magic mushrooms/ Magic truffels in Nederland

Magic mushrooms zijn voor het eerst in de Nederlandse smartshops verschenen rond 1993, in eerste instantie in droge vorm. Problemen waren er nauwelijks mee, noch redenen om ze te verbieden. Desondanks werden de droge magic mushrooms in november 2002 verboden. Het drogen van de paddestoelen, wat een natuurlijk proces is als men ze ergens neerlegt werd uitgelegd als het bewerken van het verse product. Daardoor zou het gaan om een preparaat van de verboden stof psilocybine. De eigenlijke reden voor dit verbod was dat de omringende landen zich beklaagde over de uitvoer van droge magic mushrooms vanuit Nederland. Droog is de paddestoel tot 3 jaar houdbaar. Vers slechts tot 2 weken wanneer ze gekoeld bewaard worden. Zo werd de export effectief een stuk moeilijker gemaakt.

In 2008 liet de toenmalige minister van volksgezondheid na een aantal incidenten met toeristen in voornamelijk Amsterdam, waarbij mede sprake zou zijn van paddo gebruik, zijn onderzoekscommissie het CAM (Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs) een onderzoek instellen naar de mogelijke gevaren van paddo gebruik.
In deze onderzoekscommissie waren de meest vooraanstaande experts op het gebied van drugs en verslaving vertegenwoordigd. De onderzoekers kwamen tot een eenduidig antwoord nl. dat paddo’s niet als een gevaar voor de volksgezondheid aan te merken zijn en een verbod een te zwaar middel is voor een bijna uitsluitend Amsterdams probleem.

In eerste instantie liet de minister duidelijk weten geen reden te zien om een verbod in te stellen maar onder druk van zijn partij, het CDA en tegen de verwachtingen en tegen het advies van zijn eigen onderzoekscommissie in stelde de minister toch een landelijk verbod in en werden ook de verse magic mushrooms vanaf 1 december 2008 verboden. Ook ditmaal had de eigenlijke reden niks met een gevaar voor de volksgezondheid te doen.
In de tijd dat stemmen opgingen om ook verse paddo’s te verbieden lieten de (sensatie) media zich maar wat graag gebruiken om incidenten met mensen onder invloed van 4 verschillende soorten drugs of lijdend aan depressiviteit deze op paddogebruik af te schuiven. Een niet nader te noemen prominent politicus van de VVD, die met het bekende waterhoofd, probeerde de gewone man te laten geloven dat paddo’s gevaarlijk zijn en vergelijkbaar met LSD. “Ze springen van de daken” was zijn favoriete zinnetje als hij aan het woord kwam. Na het verbod geloofde ook de gewone man dat paddo´s gevaarlijk waren en was de reputatieschade compleet. Een effectief en geslaagd staaltje anti-propaganda waar de Russen jaloers op zouden zijn.

Legaal gebleven

Na 1 december 2008 hebben Magic truffels in smartshops de plaats van paddo’s ingenomen. Naast Magic truffels welke exact dezelfde werkzame stoffen bevatten zijn ook de growkits voor de paddo´s/ magic mushrooms legaal gebleven. Zo kan iedereen nog thuis legaal paddo’s kweken en gebruiken maar kunnen toeristen in Amsterdam ze niet meer kant en klaar kopen. Het is niet denkbeeldig dat de geschiedenis zich gaat herhalen, dit maal met magic truffels. Ook bij de magic-truffels gaat het in de Amsterdamse shops vaak gaat om impulsaankopen van veelal (buitenlandse) toeristen. Tegen de adviezen in combineren sommigen het toch met andere drugs met alle risico’s van dien. Ook onderschatten sommigen het belang van de setting, een rustige, comfortabele en liefst vertrouwde plek. Het verbieden van de magic-truffels zou het risico voor de toeristen in dit geval alleen maar groter maken. Straatdealers zullen het gat vlug opvullen met hallucinogenen van een zwaardere categorie als LSD. Het is vervolgens een kwestie van tijd voordat er wél mensen van de daken springen.

Gevaar/ Verslavend ?

Hoewel zowel de psilocybine stoffen als LSD tot de hallucinogenen behoren bestaat er een groot verschil tussen beide. De psilocybine stoffen werken milder en korter en in tegenstelling tot LSD behoudt men de mogelijkheid om realiteit van fictie te onderscheiden. Magic truffels en magic mushrooms zijn in tegenstelling tot veel andere genotmiddelen NIET verslavend. Wanneer men ze twee keer kort achter elkaar gebruikt geeft de tweede dosis nauwelijks nog effect. Verder is de werking van Magic truffels sterk doserings afhankelijk. Bij een lichte dosering kan men nog prima een gesprek voeren of een wandeling maken. Men kan ze recreatief of spiritueel gebruiken, om levensinzichten te krijgen. Natuurvolkeren en Indianen gebruiken Magic mushrooms (natuurproduct)
al vele 1000-en jaren zonder problemen. In de consumptiemaatschappij waarin wij leven geldt als het over genotmiddelen gaat vaak “meer is beter”. Dit combineert niet met middelen van de categorie paddo’s/ magic truffels.